Bảng giá Email Doanh nghiệp

Tiết kiệm 35% áp dụng cho các đơn hàng đăng ký từ 05 năm trở lên

Gói A

5 tài khoản
Dung lượng: 5 GB
SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
🎁
53.900₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

20 tài khoản
Dung lượng: 30 GB
SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
🎁
108.900₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

50 tài khoản
Dung lượng: 100 GB
SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
🎁
163.900₫/Tháng
Đăng ký

Gói D

150 tài khoản
Dung lượng: 225 GB
SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
🎁
383.900₫/Tháng
Đăng ký

Gói E

300 tài khoản
Dung lượng: 500 GB
SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Tùy chỉnh dung lượng từng tài khoản
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
🎁
548.900₫/Tháng
Đăng ký

Tính năng nổi bật

Tối ưu - Bảo mật
  • Sử dụng công nghệ cân bằng tải tối ưu tốc độ gửi / nhận
  • Hệ thống sử dụng phần mềm Anti-spam SpamAssassin
  • Backup dữ liệu 1 lần / ngày, lưu trữ trong 3 tháng
  • Hỗ trợ tạo SMTP cho các mục đích tích hợp, MKT
Dễ dàng sử dụng
  • Check mail trên Outlook và Webmail (POP3/SMTP/Webmail)
  • Tích hợp giao diện Zimbra trên webmail
  • Duyệt tốt trên các thiết bị desktop & mobile
  • Trải nghiệm 3 ngày miễn phí
0347387123